Tư vấn luật

Cẩn thận khi mua bán căn hộ qua hợp đồng ủy quyền

Cẩn thận khi mua bán căn hộ qua hợp đồng ủy quyền

Xem thêm
Phân chia di sản thừa kế, tài sản chung

Phân chia di sản thừa kế, tài sản chung

Xem thêm
Xin cấp sổ đỏ cho nhà đất được thừa kế

Xin cấp sổ đỏ cho nhà đất được thừa kế

Xem thêm
Sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng, con dâu có quyền gì?

Sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng, con dâu có quyền gì?

Xem thêm
Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

Xem thêm

Cách tính hệ số K khi định giá đất cho các thửa đất giống nhau

19/04/2019

Hỏi: Tôi đang lập dự toán để thuê tư vấn thực hiện định giá đất đối với một khu đất có 20 thửa đất.

Cẩn thận khi mua bán căn hộ qua hợp đồng ủy quyền

02/07/2019

Hợp đồng ủy quyền được sử dụng trong công việc, bên được ủy quyền thực hiện công việc, trách nhiệm, nhân danh bên ủy quyền. Nhưng hiện nay hợp đồng này được sử dụng vào việc chuyển nhượng quyền sở hữu...