Tư vấn luật

Điều kiện doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất

Điều kiện doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất

Xem thêm
Tất tần tật những điều cần biết về đất 03

Tất tần tật những điều cần biết về đất 03

Xem thêm
Mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ

Xem thêm
Cẩn thận khi mua bán căn hộ qua hợp đồng ủy quyền

Cẩn thận khi mua bán căn hộ qua hợp đồng ủy quyền

Xem thêm
Phân chia di sản thừa kế, tài sản chung

Phân chia di sản thừa kế, tài sản chung

Xem thêm

Điều kiện doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất

13/01/2021

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.

Cẩn thận khi mua bán căn hộ qua hợp đồng ủy quyền

02/07/2019

Hợp đồng ủy quyền được sử dụng trong công việc, bên được ủy quyền thực hiện công việc, trách nhiệm, nhân danh bên ủy quyền. Nhưng hiện nay hợp đồng này được sử dụng vào việc chuyển nhượng quyền sở hữu...